Samhällsengagemang

Axelent ska vara en positiv kraft i de samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi är alltid politiskt oberoende och engagerar oss gärna i välgörenhetsprojekt och sponsring.

"Målet med all sponsring är att Axelent vill kunna göra skillnad för individen eller laget, som ska få förbättrade möjligheter att utöva sin sport."

  • LOKALT ENGAGEMANG

Oavsett var Axelent har sin verksamhet är goda relationer att betrakta som avgörande för långsiktig framgång. Med vetskapen att varje samhälle är annorlunda, är vår policy att varje Axelent-företag ska sträva efter förståelse för samhället runt omkring.

  • SPONSRING

Axelents viktigast bidrag till de samhällen där de verkar är att bedriva kärnverksamheten så effektivt som möjligt. Men på en arbetsplats som genomsyras av ett såväl socialt som etiskt och miljömässigt hållbarhetstänk, lämnas givetvis stort utrymme för lokala engagemang inom välgörenhet och sponsring. 

  • VÄLGÖRENHET

Det större perspektivet och viljan att lyfta blicken från den egna verksamheten är en annan hörnsten som har funnits med sedan tidigt 1990-tal. En viktig del i Axelents CSR-arbete är, nu som då, att vara en engagerad och positiv kraft i de samhällen där de verkar. Därigenom känner de ett socialt ansvar för människor som har det sämre ställt och av olika anledningar inte är lika lyckligt lottade. Det kan ta formen av olika välgörenhetsprojekt eller sponsring av kultur, sport och utbildning. Ett engagemang som funnits med länge är stödet till DGSS barnhem i Egypten, en plats där barn med behov får en chans att klara sig undan fattigdom och ett liv på gatan.

  • ETIK OCH MORAL

Relationerna och våra affärsmässiga åtaganden med våra kunder, leverantörer och medarbetare ska alltid bygga på en hög nivå vad gäller etik och moral. Axelent ska ha en korrekt bokföring som överensstämmer med alla gällande normer. Detta gäller varje detalj av verksamheten. Alla medarbetare ansvarar för att upprätthålla noggrann redovisning och dokumentation för att vår verksamhet ska kunna bedrivas effektivt.

  • SKATTER

I samtliga länder där Axelent bedriver verksamhet ska respektive lands skattelagar och skatteregler följas. Vi ska genom våra representanter/återförsäljare/agenter i landet aktivt ta del i gällande regler och om skattelagstiftningen inte ger någon tydlig vägledning ska noggrannhet och öppenhet vara ledprinciperna. 

Sponsring

Lär känna några av de vi sponsrar!

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.