Minskad klimat- och miljöpåverkan

Frågor om hållbarhet‭, ‬energi‭, ‬miljö‭, ‬hälsa och säkerhet ingår som en integrerad del i Axelents totala verksamhet‭. ‬Genom målstyrning uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden‭. ‬Vi ansluter oss till ett synsätt som leder mot långsiktigt hållbar utveckling‭. ‬Detta genom ständig förbättring och medverkan till att minska all tänkbar miljöpåverkan‭.‬ Axelent följer lagar och förordningar tillika kundkrav som avser miljöansvar‭. ‬Med allt från att vara delägare till‭  ‬vindkraftverk till en närmare 100-procentig återvinningsgrad av produkterna vill vi se till att göra så liten påverkan på miljön som möjligt‭.‬

För mig är det tydligt att ansvarsfulla affärer med hänsyn till både människor, säkra arbetsmiljöer och miljö stärker Axelent och vårt erbjudande

 

 

- Amanda Hilding, VD Axelent Group

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Hållbarhet i vårt arbete

Produktutveckling

Produktutveckling

Idag när vi tar fram nya produkter tar vi alltid hänsyn till att optimera våra produkter för att göra dem så hållbara som möjligt både utifrån dess livscykel samt materialåtgång‭, ‬utan att göra avkall på produktens syfte‭, ‬dvs att skydda människor‭. ‬

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Att vara leverantör till krävande kunder över hela världen kräver omfattande kvalitetsarbete‭. ‬Vi har en process för identifiering‭, ‬hantering och uppföljning av kvalitetsavvikelser‭. ‬När en kvalitetsavvikelse är åtgärdad och utredd‭, ‬lämnas ärendet till analys för internt lärande‭. ‬

Leverantörskedja

Leverantörskedja

Hela 90‭ % ‬av våra underleverantörer är belägna inom en radie på 10‭ ‬mil‭. ‬Vi strävar alltid efter att använda lokala leverantörer‭, ‬både utifrån en‭ ‬minskad miljöpåverkan‭ ‬men också utifrån vår värdegrund där vi‭ ‬alltid söker långsiktiga partnerskap med alla vi arbetar med‭. ‬Syftet med partnerskapen är att uppnå bättre produktivitet och kvalitet‭, ‬men även att skapa goda möjligheter att arbeta fokuserat med hållbarhetsaspekter hos leverantören‭.

Transporter & utsläpp

Att optimera våra transporter är en viktig fråga‭. ‬Genom noggrann planering ser vi till att de transporter som lämnar oss gör det‭ ‬med full last‭. ‬För att använda transportytan på bästa sätt arbetar vi med att utforma våra förpackningar och pallar för effektiv packning‭. ‬Med god fyllnadsgrad och strategiskt styrda leveranser minskar utsläppen från transporterna‭. ‬Leveranser från oss sker huvudsakligen med båt eller lastbil medan kortdistansleveranser till kund sker med lastbil‭. ‬

Återvinning

Återvinning

Axelent arbetar för en hög effektivitet i användning av naturresurser‭. ‬Som ett led i detta gynnar vi system för återvinning och‭ ‬återanvändning av material‭. ‬Axelents nät är återvinningsbara till 100‭ % ‬och vi samarbetar med marknadsledande aktörer inom återvinning‭. ‬Axelent arbetar även aktivt för att minska skrot från produktionen‭, ‬men där vi ser att vi kan påverka som mest är att maximera utnyttjandet av vårt material‭.‬

Visste du att 99 % av Axelents produkter är återvinningsbara?

90 procent underleverantörer inom tio mils radie från Axelent
Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.