Vår kultur

Vår kultur ligger till grund för våra handlingar

Mycket förändras ute i världen och även här på Axelent, men det finns en sak som alltid är densamma. Axelents kultur, eller ”Axelentandan” som vi kallar den, är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Den definierar vilka vi är som företag och hur vi hanterar våra affärsrelationer. Vår kultur ligger till grund för alla våra handlingar, hur vi tar hand om varandra som ett team och hur vi ger tillbaka till samhället.

Hjälper våra kunder och leverantörer att växa

Vi är sanna entreprenörer med fokus på stabil tillväxt – att växa som företag men också att hjälpa våra kunder och leverantörer att växa och bli framgångsrika. Vi lär oss av våra misstag och har viljan och förtroendet att testa nya saker och nya tankesätt. Vi går alltid in för att göra vårt bästa och arbete mot högsta kvalitet, även gentemot våra kollegor och partners.

    

Levererar säkerhet till världen

Vi trivs med hög fart, snabba beslut och snabba leveranser till våra kunder och vi har roligt medan vi får saker gjorda. Vi tar ansvar för våra handlingar men även för samhället i stort. Vi bryr oss om våra rötter och vårt sociala ansvar och vi ser oss själva som en del av ett större sammanhang. Vi vill vara transparenta och leva som vi lär. Och mest av allt – vi vill fortsätta leverera säkerhet till världen.

   

Väx med oss

Är det möjligt att fortfarande brinna för sitt jobb efter 25 år inom samma företag? Ja – det är vår produktionschef Dejan Elezovic ett levande exempel på.