Testad och godkänd

Utvecklingen av X-Tray har redan från början fokuserat på att skapa ett premiummärke för kabelförläggningssystem. Vi har skapat ett premiummärke när det gäller perfekt utformning, funktion, material och service. Vi uppskattar kunder med stor efterfrågan eftersom det ger oss möjlighet att kontinuerligt utveckla anpassade lösningar.

X-Tray klarar mycket krävande miljöer!

Utvecklingen av X-Tray har redan från början fokuserat på att skapa ett premiummärke för kabelförläggningssystem. För att garantera premiumkvalitet hela vägen testar vi våra produkter kontinuerligt. Läs mer om E90 brandtest, IEC 61537 och test av potentialutjämning i rutorna nedan.

Utöver IEC har vi testat och certifierat våra trådstegar på följande områden:

  • Material
  • Svetsning
  • Belastning
  • Identifiering
  • EMC
  • Ytbehandling
  • Vibrationer
  • Brand

* Vår UL-certifiering ger oss även NEMA-GODKÄNNANDE.

Att välja trådstege

När du väljer en trådstege ska du tänka på följande.

MILJÖ
odefinierad

Krav på ytbehandling och/eller klassificering av installationen på basis av standarder, användningsområdet, utrymmet eller specificerade krav.

INSTALLATION
odefinierad

Installationer: vägg, från tak eller på golv.

 


KONSOLAVSTÅND
odefinierad

Ju längre avstånd mellan konsolerna, desto mindre arbete och lägre kostnader.

 

VIKT/VOLYM
odefinierad

Kablarnas vikt och volym. Tänk även på framtida behov. 

YTTERLIGARE VIKT
odefinierad

Ytterligare vikt från punktbelastningar. 

Potentialutjämning
odefinierad

Testad för potentialutjämning. 

Brand

Vid en brand är det viktigt att vissa saker fortsätter fungera. Det kan handla om aktivering av larmsystem, nödbelysning, sprinklersystem, rökdetektorer eller andra saker som kan rädda liv vid en brand. Listan kan göras lång. Det är alltid en fördel om trådstegarna kan stå emot branden så länge som möjligt. 

För att testa detta används den tyska standarden DIN 4102-12 som är avsedd för provning av kompletta system med trådstegar, tillbehör och kablar. Trådstegar och kablar placeras i en ugn och värms upp i 90 minuter tills temperaturen når 1 000 °C.

För godkännande krävs att kablarna fortfarande är användbara.  Godkännandet sker i de tre klasserna E30, E60 och E90 som anger efter hur många minuter trådstegarna och kablarna fortfarande fungerar. 

X-Tray har godkänts i den högsta klassen E90. Vi har utfört testet hos IBMB (Institut für Baustoffe, Massivbau and Brandschutz) i Braunschweig, Tyskland. IBMB är ett välkänt och oberoende testinstitut som utfärdat godkännandet enligt standarden DIN 4102-12. Trådstegarna, fästena och kablarna godkänns tillsammans. Vi har testat trådstegar från flera produktionsbatcher och med olika kablar.

    

IEC 61537

Cable management – IEC 61537 - Cable tray systems and cable ladder systems.

”Denna internationella standard specificerar krav och tester för system av kabelstegar avsedda att bära upp och inrymma kablar och annan elektrisk utrustning i elektriska och/eller kommunikationssysteminstallationer.” 

Styrkan i trådstegarna och monteringsanordningarna gör installationen enkel, stark och ekonomisk. Konsolavståndet kan ökas, vilket underlättar installationsarbetet och ger lägre totalkostnader.

I våra diagram visar vi rekommenderad last enligt IEC 61537. Dessa värden gånger 1,7 ger den maximalt tillåtna lasten.

Potentialutjämning

Testad för potentialutjämning i enlighet med  IEC61537

I en del installationer behöver trådstegen potentialutjämnas. Anledningen är att man vill uppnå skyddsutjämning eller funktionsutjämning.

Skyddsutjämning 
Främsta anledningen till att skyddsutjämna är att skydda mot beröringsspänningar som kan bero på fel i elnätet. Detta sker genom att trådstegen ansluts till huvudjordningsskenan i byggnaden.

Funktionsutjämning
Detta görs för att minimera påverkan från elektriska och magnetiska fält (EMC). Det sker på samma sätt som vid skyddsutjämning, dvs. att trådstegen ansluts till huvudjordningsskenan i byggnaden.

Krav och tester
Standarden IEC 61537 fastställer kraven på trådstegar avseende elektrisk kontinuitet. Bland annat får impedansen inte överstiga 50 mOhm över skarvar eller 5 mOhm över X antal meter trådstege.  X-Tray har testats och uppfyller helt kraven enligt IEC 61537. Testerna har utförts av SP med testrapportnummer PX16030 och 5F015879.

OBS! X-Tray trådstegar får aldrig användas som skyddsutjämningsledare, skyddsjordledare eller någon annan typ av skyddsledare. 

EHEDG-medlem

Axelent är en av 1 300 medlemmar i EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). EHEDG grundades 1989 och är en icke-statlig organisation som arbetar för att främja hygienisk design och livsmedelsteknik och därigenom se till att produkterna som når konsumenten är säkra.

Detta sker med hjälp av standarder, rekommendationer och certifieringar som framställs av medlemmar från olika områden: utrustningstillverkare, livsmedelsindustrier, forskningsinstitut och folkhälsomyndigheter.

Genom vårt medlemskap vill vi visa att vi bryr oss om både dig och livsmedels- och läkemedelsindustrins produkter. Med säkra produkter som noga anpassas till specifika miljöer blir det lättare för dig som kund att välja rätt och fokusera på det som produceras.

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.

I vårt digitala showroom kan du uppleva Axelents utbud i sin rätta miljö, oavsett vart i världen du befinner dig. Utforska våra produkter genom att navigera mellan produktion, lager, automatiskt lager och utlastning. Om något särskilt fångar ditt intresse - klicka bara på produkten för att se en film, läs en artikel och lär dig mer. Vi tror du kommer gilla det lika mycket som vi!