Trådstegar anpassade för olika områden

Utvecklingen av X-Tray har redan från början fokuserat på att skapa ett premiummärke för kabelförläggningssystem. Vi har skapat ett premiummärke när det gäller perfekt utformning, funktion, material och service. Vi uppskattar kunder med stor efterfrågan eftersom det ger oss möjlighet att kontinuerligt utveckla anpassade lösningar.

Livsmedel och renrum

För att möta de höga krav som ställs inom livsmedelsindustrin och övriga renrum har vi tillsammans med branschen utvecklat ett väl fungerande system för kabelförläggning. Produkterna är även anpassade för montage av slangar och rör. Trådstegar är väl lämpade att använda i renrum. Det har små dammsamlande ytor och inga håligheter där bakterier kan växa. De är enkla att rengöra med vatten eller dammsugning. Uppfästningsdetaljer och tillbehör har små ytor där smuts och damm kan samlas.

• Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för renrum 
• Anpassade produkter och lösningar för renrum
• Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att rengöra och en kostnadseffektiv installation
• Trådstegar 304L och 316L finns alltid på lager
• Anpassade produkter för montage av slangar och rör
• Speciellt framtagna fästen som svetsas på plats vid behov

Offshore

Vi erbjuder ett litet antal standardprodukter som går att använda på många olika sätt, vilket underlättar monteringen. Logistiken för att leverera material till en plattform är mycket omfattande. Om någon produkt saknas när man jobbar på plattformen/fartyget går det oftast att lösa med de produkter man har med sig. 

X-Tray är ”fältmässigt” och det går nästan alltid att slutföra jobbet. Konsolavstånd på upp till 3 m gör det enkelt att använda befintliga konstruktioner på plattformen/fartyget för att fästa stegen. Även extra förstärkta stegar för konsolavstånd upp till 6 m finns tillgängliga. 

Kapning/formning av stegen görs enkelt med bultsax. Inga ”heta arbeten” behövs. Detta är en stor fördel på plattformar/fartyg med hög brandrisk. Det finns utrustning för att fästa instrumentrör i trådstegen.

 • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för offshore 
 • Anpassade produkter och lösningar för plattformar, fartyg och hamnar
 • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation
 • Varmförzinkat och rostfritt material 304L och 316L finns alltid på lager
 • Anpassade produkter för montage av slangar och rör
 • Godkänt av DNV för användning inom offshore globalt

Tele och data

I en tele- eller datacentral vimlar det av kablar. Det är elektrisk utrustning som genererar mycket värme. Det ställs krav på ”öppen” kabelförläggning för att kylluft ska kunna passera fritt. Elektrisk utrustning och kablar byts ut kontinuerligt. Det ställs höga krav på utrymmen och tillgänglighet runt rack och skåp. Det är viktigt med ordning och reda i denna miljö.

X-Tray kan erbjuda ett unikt system tillsammans med en gedigen kunskap för de krav som ställs i tele-/datacentraler och serverrum. Våra trådstegar i kombination med vårt U-balksystem ger lösningar som motsvarar alla de krav som ställs. Med X-Tray går det att bygga kabelförläggningar i olika nivåer för att separera olika typer av kablar. Såväl ovanför serverstativen som under det förhöjda golvet (datagolvet). Vårt unika U-balksystem erbjuder obegränsade kombinationsmöjligheter. Vi har lösningar och utrustning som ger dig möjlighet att bygga ditt eget 19” rack. Med tillbehör som horisontella och vertikala kabelkorgar får du ett helt öppet rack med fria arbetsytor runt om och fri passage för kylande luft. Alla delar i systemet är kompatibla med varandra och du kan enkelt skruva ihop installationen till en enhet.

Vi har goda kunskaper och produkter för installation i ”telebodar” (mindre centraler byggda som en container för distribution av tele/bredband som placeras ute i samhällen och på landsbygden). Med tillbehör som radiebegränsare, skiljeplåtar och telerännor kan vi erbjuda en komplett och nyckelfärdig konstruktion för kabelförläggning och serverrack.

Infrastruktur

För installationer som kräver brandsäkerhet har X-Tray certifikat för E90. X-Tray är testad och godkänd för potentialutjämning. Våra trådstegar passar även utmärkt för användning i EMC-känsliga områden.

För tunnlar, gruvor och platser där det krävs extra starka stegar erbjuder vi C- och G-stegar som ger extra skydd för kablarna. Dessa stegar skyddar även mot nedfallande stenar och andra föremål. Krävs det längre konsolavstånd har vi extraförstärkta C-stegar som klarar upp till 6 m mellan uppfästningspunkterna.

X-Tray är den perfekta lösningen för sjukhus, flygplatser, järnvägsstationer, skolor, idrottsarenor med mera. Vi har de produkter och den kunskap som krävs för montaget.

 • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för infrastruktur
 • Anpassade produkter och lösningar för infrastruktur
 • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation
 • Anpassade produkter för montage av slangar och rör

Energi

Energiproduktion ställer höga krav på material. X-Tray har en stark grundkonstruktion och en hållbar kvalitet. Vindkraft och kärnkraft kräver extra hög säkerhet. X-Tray-produkterna har testats för vibrationer och jordbävning. De är godkända av DNV-GL för användning globalt.

I vindkraftverk är det ofta ont om plats. Det är en tuff miljö, ofta till havs, och konstruktionen utsätts för ständiga vibrationer. Här är trådstegar perfekta tack vare slimmad design, formbarhet, extra starka svetspunkter och låg vikt. Vi kan erbjuda produkter som är direkt anpassade för ändamålet.

Kärnkraftverk ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet. Här ställs ofta krav på jordbävningsbeständiga konstruktioner. Här passar X-Tray perfekt med sin starka grundkonstruktion och sina säkra svetspunkter som borgar för en hållbar kvalitet.

 • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för energiproduktion
 • Anpassade produkter och lösningar för energiproduktion
 • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation

Maskin och industri

Vi erbjuder ett litet antal standardprodukter som går att använda på många olika sätt, vilket underlättar monteringen. Vid maskiner och produktionslinjer uppstår ofta trånga utrymmen som medför komplicerade installationer. När maskiner konstrueras finns det oftast ingen planering för kabeldragning. X-Tray är enkel att forma och kapa till önskad passform. Bultsaxar, en 13 mm nyckel och några fästen är allt som behövs. Med X-Tray U-balksystem är det enkelt att bygga konstruktioner för infästning av kabelstegar och annan utrustning. 

 • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för maskin och industri
 • Anpassade produkter och lösningar för processmaskiner
 • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation
 • Anpassade produkter för montage av slangar och rör

Pappersbruk och kemiindustri

Industrier som pappersbruk, kemiindustrier, ytbehandlingsindustrier, oljeraffinaderier med flera har oftast en hög halt av aggressiva syror i miljön. X-Tray har en rad olika material för de behov som finns. Varmförzinkat, rostfritt stål i 304L eller 316L är material som passar bäst i sådana miljöer.

En del konstruktioner förstörs snabbt och måste därför bytas med jämna mellanrum. Produktions- och processlinjer är komplexa konstruktioner som kan vara kostsamma når de står stilla för service och underhåll. X-Trays geniala lösningar minskar underhålls- och servicebehovet till ett minimum.

Ett bra exempel på detta är en linje för pappersmassa där kabelstegar och elutrustning behöver bytas ut. Det tidsödande arbetet med att montera kablar och elutrustning på kabelstegarna kan enkelt utföras på golvet bredvid maskinen medan produktionslinjen fortfarande är i drift. Den nya utrustningen kan sedan lyftas på plats i ett stycke och maskinen behöver bara stoppas när de nya kablarna ansluts. Ett arbete som normalt brukar ta 2–3 dagar klaras av på några få timmar.

 • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för pappersbruk och kemiindustri
 • Anpassade produkter och lösningar för pappersbruk och kemiindustri
 • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation
 • Anpassade produkter för montage av slangar och rör

Sågverk och djurstallar

Sågverk och djurstallar är ofta mycket dammiga miljöer. Det gör dem också till attraktiva platser för skadedjur som råttor och möss. Därför ställs höga krav på installation av kablar och elutrustning. X-Tray har specialutvecklade produkter som möter dessa krav. Ett bra exempel på detta är möjligheten att montera trådstegar på högkant för att minimera den dammsamlande ytan och utrymmena där råttor och möss kan röra sig.

Fuktig miljö och aggressiva kemikalier som exempelvis ammoniak är vanligt i sågverk och djurstallar. För dessa miljöer har X-Tray varmförzinkade och rostfria produkter i 304L och 316L.

I stallarnas mjölknings- och tvättutrymmen ska installationerna normalt vara rostfria och här använder vi materialen 304L och 316L. Vi levererar även extra förstärkta stegar för konsolavstånd upp till 6 m.

 • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för sågverk och djurstallar
 • Anpassade produkter och lösningar för sågverk och djurstallar
 • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation
 • Anpassade produkter för montage av slangar och rör
Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.

I vårt digitala showroom kan du uppleva Axelents utbud i sin rätta miljö, oavsett vart i världen du befinner dig. Utforska våra produkter genom att navigera mellan produktion, lager, automatiskt lager och utlastning. Om något särskilt fångar ditt intresse - klicka bara på produkten för att se en film, läs en artikel och lär dig mer. Vi tror du kommer gilla det lika mycket som vi!