Börja din karriär

Var det börjar

På Axelent vill vi ge dig som student möjlighet att tillämpa dina nyförvärvade kunskaper. Vi ger dig en perfekt plattform för att omsätta ditt lärande i praktiken och samla erfarenhet inför din yrkeskarriär.

Bygg din framtid hos oss

Vi är alltid på jakt efter begåvade och drivna människor som kan stärka vårt företag och ta sig an våra utmaningar. Det kan handla om ett examensarbete, masteruppsats eller yrkesutbildning som utförs hos Axelent och som ger dig nya infallsvinklar och perspektiv samtidigt som det bidrar till din personliga utveckling. Nu kan du tillämpa de kunskaper du har fått under utbildningen och omsätta dem i praktiken. Du får en inblick i vårt företag och vår verksamhet. Det kan också hända att du ger oss nya idéer och därigenom bidrar till vår utveckling.

   

Områden för studenter

    • Forskning och utveckling av produkter
    • Leveranskedjan
    • Produktionsprocesser
    • Processflöden
    • Kommunikation/marknadsföring

 

Bygg din framtid hos oss! Skicka din ansökan till vår HR-chef Cecilia Davidsson.

Bifoga ditt CV och ett personligt brev. Vi går igenom ansökningarna kontinuerligt.

    

Cecilia Davidsson

HR-chef
+46 (0)370-37 37 58
E-post