GDPR-Axelent.png (1))

 

 

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom EU. För Axelent är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att vi säkerställer dataskydd för personuppgifter i de tjänster vi levererar. Vi tar ansvar för att skydda och vara transparenta avseende de personuppgifter vi på olika sätt hanterar.

Här kan du läsa mer om vår Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Vi på Axelent värnar om våra kunder och anställda, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du känner trygghet i att vi agerar ansvarsfullt och att personuppgifter som samlas in hanteras enligt gällande lagar och förordningar. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och för att uppfylla juridiska krav mot myndigheter och individer, behöver vi samla in viss personlig data. Detta medför att du kan komma behöva lämna olika personuppgifter till företaget.

Axelent säkerställer att personuppgifter samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Förutom vår IT-avdelning där våra specialister på dataskydd arbetar, har vi även dedikerat HR. HR fungerar som en förlängd arm till vår IT-avdelning och hjälper dig med frågor som rör dataskydd och personlig integritet.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din integritet kan du läsa vår Code of Conduct, som förklarar hur vi hanterar personuppgifter samt våra etiska riktlinjer. Code of Conduct hittar du här.

Axelent säkerställer att din information samlas in med hänsyn till din integritet och att vi följer gällande lagstiftning.

Mats Hilding

VD Axelent AB